Gabinet Psychoterapii
Janusz Kozioł
Oferta

Oferta

Zapraszam i oferuję pomoc, jeśli w Twoim życiu pojawiły się między innymi...

 • Zaburzenia depresyjne
 • Zaburzenia lękowe, fobie (irracjonalne myśli i zachowania)
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia odżywiania
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji
 • Trudności w wyrażaniu emocji
 • Problemy w komunikacji między partnerami
 • Kryzysy małżenskie, rodzinne, partnerskie
 • Brak satysfakcji ze swojego związku
 • Rozstanie lub utrata (śmierć) bliskiej osoby
 • Przeżywanie obecnie kryzysów życiowych
 • Problemy ze snem (bezsenność, koszmary nocne)
 • Silne negatywne emocje z którymi nie umiesz sobie poradzić
 • Poczucie utraty kontroli nad własnym życiem
 • Brak lub utrata potrzeb seksualnych
 • Awersja/niechęć seksualna
 • Brak przyjemności seksualnej, odczuwania orgazmu
 • Zaburzenia erekcji, wytrysk przedwczesny
 • Brak akceptacji własnej orientacji seksualnej
 • Problemy w zakresie tożsamości płciowej (transseksualizm, transwestycyzm)
 • Zaburzenia preferencji seksualnych

Cennik

Konsultacja

Konsultacja 45-50 minut

Umów wizytę
100zł

Terapia Dorośli

Sesja terapii indywidualnej dorosłych
45-50 minut

Umów wizytę
100zł

Terapia Młodzież

Sesja terapii indywidualnej młodzieży
45-50 minut

Umów wizytę
100zł

Terapia Studenci

Sesja terapii indywidualnej studentów
45-50 minut

Umów wizytę
100zł

Psychoterapia

Odpowiedzi na popularne pytania

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą terapii zaburzeń psychicznych opracowaną na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych (psychologia ego, teoria relacji z obiektem, psychologia self, teoria przywiązania).

Paradygmat psychoanalityczny zakłada że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością, ponieważ życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych.

Kluczem do nieświadomości są marzenia senne, objawy nerwicowe, przejęzyczenia oraz nabyte w dzieciństwie nieuświadomione sposoby tworzenia i przeżywania relacji z innymi ludźmi a tym samym z terapeutą.

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia.

Jak wygląda sesja terapii?

Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45-50 minut. W zależności od problematyki pacjenta, terapeuta proponuje formę psychoterapii ekspresywną lub podtrzymującą.

Forma ekspresywna oparta jest na pogłębionej analizie nieświadomości pacjenta i wykorzystuje techniki: klaryfikacji, konfrontacji, interpretacji.

Forma podtrzymująca sprowadza się do poradnictwa i psychoedukacji w których to terapeuta poprzez swoją aktywność i zachęcanie pacjenta do rozmowy skupia się na redukcji jego niepokoju i adaptacji do określonej sytuacji bez zasadniczej zmiany osobowości.

Sesje odbywają się "twarzą w twarz". Sprzyja to budowaniu wzajemnej relacji. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami.

Na czym polega rola terapeuty psychodynamicznego?

Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej.

Szczególnie istotna dla terapeuty psychodynamicznego jest analiza zjawiska przeniesienia czyli nieświadomego procesu który polega na kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia: uczuć, oczekiwań i postaw jakich pacjent doświadczał wobec znaczących osób w przeszłości.

Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwieniu mu przeżycia doświaczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej. Stanowi to bazę do wprowadzania korzystnych zmian w jego funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Co to jest superwizja?

Superwizja to omawianie przez terapeutę z superwizorem procesu terapeutycznego. Pozwala ona terapeucie nabrać dystansu oraz zrozumieć własne nieuświadomione emocje i zachowania dzięki czemu może mieć rozumienie tego co dzieje się w relacji terapeutycznej i wyciągać określone wnioski służące efektywności prowadzonej terapii.

O mnie

Janusz Kozioł - psychoterapeuta seksuolog

Janusz Kozioł

.

Ukończyłem studia podyplomowe "Poradnictwo i pomoc psychologiczna" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studia podyplomowe "Seksuologia kliniczna" na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Swoje umiejętności podnoszę w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Doświadczenie w pracy zdobywałem w trakcie staży m.in. w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Warszawie: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia ul. Dolna 42 , a także w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii INTIMED ul. Wspólna 65. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Biorę udział w konferencjach i sympozjach psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Wszystko to w istotny sposób wpływa na wysoką jakość świadczonej przeze mnie pomocy psychoterapeutycznej.

Kontakt

Umów się na wizytę lub wyślij maila z zapytaniem.

Odpowiedź uzyskasz do 12h